Naujienos

Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus paminėjimo Šv. Mišios Varniuose

 

Ankstyvą rugpjūčio sekmadienio rytą, pasimeldę ir klebono Antano Gutkausko palaiminti, kelionę pradėjo Rietavo parapijos piligrimai.  Vingiuotais Žemaitijos keliais nulingavęs pilnutėlis autobusas Varniuose pabėrė didelį būrį rietaviškių, kurie dalyvavo Telšių vyskupijos V eucharistinio kongreso iškilmingose Šv. Mišiose.