Naujienos

TRUMPA SENELIŲ NAMŲ ISTORIJA

1992 metais Rietavo bažnyčiai buvo grąžinti iki karo priklausę pastatai, kurių vietoje kunigo Česlovo Degučio iniciatyva, užsienio rėmėjų, parapijiečių aukomis ir savanorišku darbu buvo pastatyti senelių globos namai.
1997 metais lapkričio 10 dieną buvo įregistruota viešoji įstaiga Rietavo parapijos senelių globos namai. Nauji senelių globos namai galėjo apgyvendinti 40 senyvo ar su negalia suaugusių žmonių.
Pradžioje senelių namuose dirbo 15 darbuotojų. Apsigyveno 20 gyventojų. Greitai senelių namai prisipildė gyventojais, kadangi apsigyveno gyventojai ne tik Rietavo savivaldybės, bet ir iš Plungės, Kretingos, Kėdainių, Mažeikių, Šiaulių. Gyventojams sudarytos palankios gyvenimo ir veiklos sąlygos.
2011 metais Rietavo parapijos senelių globos namai dalyvavo „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programoje. Paraiška, kaip ir kiti parapijų senelių globos namai perėjo vertinimo procesą ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti paramą šiam projektui įgyvendinti. projekto veiklos pradžia 2012 metais. Statybų darbai senelių namuose prasidėjo 2014 m. liepos 1 dieną.
 
Renovacijos metu padaryti šie darbai:
  • pastatytas jungiamasis priestatas, kuris jungia senelių namų ir administracinį pastatus;
  • atnaujintos gyvenamosios patalpos;
  • įrengti gydytojo, kineziterapijos, budinčiojo kabinetai;
  • įrengta valgykla, virtuvėlė ir svečių kambarys senelių globos namų gyventojams;
  • pastatytas liftas;
  • pastatyti saulės kolektoriai;
  • įrengta nauja katilinė su modernia šildymo įranga;
  • įrengta rekuperacinė sistema;
  • įsigyta naujų slaugos ir kinizeterapijos darbo priemonių.
Šiuo metu dirba 22 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Gyvena 37 gyventojai.