Naujienos

Carito savanorių ir Rietavo parapijos senelių globos namų darbuotojų šventė

TELŠIŲ VYSKUPIJOS CARITAS SAVANORIŲ IR RIETAVO PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ

2015 m. sausio 10 dieną vyko Telšių vyskupijos Caritas ir Rietavo parapijos senelių globos namų darbuotojų šventė, kurios metu iškilmingai buvo paminėtas Telšių vyskupijos Caritas 25 - metis. Šiai katalikiškai organizacijai vadovauja Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, kun. Antanas Gutkauskas. Į šventę susirinko visi Telšių vyksupijos Caritas savanoriai bei Rietavo parapijos senelių globos namų darbuotojai.

 

 

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo net septyni kunigai: Žemaičių Kalvarijos švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos rektorius, kanauninkas Jonas Ačas, Gardemo šv. Roko bažnyčios klebonas, kun. Antanas Gilys, Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kanauninkas, klebonas, kun. Jonas Paulauskas, Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, dekanas, kun. Julius Meškauskas, Tverų švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios klebonas, kun. Darius Povilaitis, Laukuvos šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios klebonas, kun. Virgilijus Pocius ir Rietavo šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, kun. Antanas Gutkauskas. 

Po mišių Rietavo parapijos namuose vyko susitikimas su Klaipėdos universiteto dėstytoju, daktaru Kęstučiu Trakšeliu. Doc. dr. Kęstutis Trakšelys skaitė paskaitą tema Gerumo ir gailestingumo darbai. Jis pasakojo, socialiniai darbuotojai su įvairių socialinių sluoksnių žmonėmis turi kalbėtis bei dirbti. Anot jo, pas socialinės rizikos šeimas reikia eiti turint tikslą ne nurodinėti, o jiems padėti, ieškoti kelio į tokių šeimų narių širdis.

Šventės metu dalyvius linksmino atvykusi koncertuoti populiari Lietuvos grupė Rondo. Po koncerto, kurio susirinko paklausyti daugybė Rietaviškių, kun. A. Gutkauskas susirinkusiuosius pakvietė tapti katalikiškos organizacijos Caritas savanoriais.