Naujienos

Santuoka

Santuoka - ne tik svarbi bažnytinė apeiga, kurios metu vyras ir moteris prisiekia meilę ir pagarbą vienas kitam iki mirties, tačiau kartu ir civilinis aktas, sukeliantis teisines pasekmes, todėl skiriama daugiau laiko jai pasirengti. Esminis santuokos apeigų momentas - priesaika, kurią ištarę jaunieji tampa vyru ir žmona.

Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (mažesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.

Pasirengimas šiam sakramentui apima susitikimus su kunigu. Sužadėtiniai taip pat išklauso jiems skirtas paskaitas apie santuokos sakramentą, jo prasmę, šeimos planavimą, vaikų ugdymą, sužino apie galimus  sunkumus gyvenant poroje, bei jų sprendimo būdus.

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo kreiptis į tos bažnyčios kunigą, kurioje planuoja tuoktis. Pagal  vyskupijoje nustatytą tvarką dėl santuokos į kleboną kreipiamasi prieš 3 mėnesius.