Istorija

Pirmoji bažnyčia Rietave įsteigta ne vėliau, kaip 1529 m. Ji buvo medinė, kiek stambesnė už aplinkinius namus. Manoma, kad kalvinai iš katalikų ją buvo pasisavinę, Rietavo tijūnas Leonas Sapiega 1588 m. ją padėjo susigrąžinti. Klebonas privalėjo išlaikyti prie bažnyčios mokyklą ir mokytoją (magistrą). 
 Motiejus Valančius, remdamasis Simonu Daukantu, teigė, kad XVI a. pabaigoje Rietave buvo kalvinų mokykla ir spaustuvė: tai buvusi viena iš geresniųjų Žemaitijoje evangelikų reformatų mokyklų, spaustuvė nežinia kada sunykusi. Rietavo, kaip tam tikro Žemaitijos evangelikų reformatų centro, sunykimą galbūt galima sieti su katalikų bažnyčios atkūrimu ir jos reikšmės didėjimu XVII a. Gali būti, kad tuo metu prie bažnyčios įsteigta Šv. Marijos brolija.
B. Kviklio enciklopedija „Mūsų Lietuva“ mini dar vieną bažnyčią, antrąją, nežinia, kada statytą ir turbūt sudegusią per Šiaurės karą. 1721 m. seniūnas Mykolas Sapiega pastatydino naują šv. Mykolo ir šv. Jurgio bažnyčią.

Read more...

Architektūra

 

Rietavo maldos namų projektas parengtas Romoje, tačiau statybos darbus prižiūrėjęs architektas Friedrichas Augustas Stüleris jo tiksliai nesilaikė ir bažnyčios išorei suteikė keletą vokiškos romaninės architektūros bruožų. Eksterjerą puošia istorizmo stiliaus sakraliniuose pastatuose retai pasitaikantis skulptūrinis dekoras. Pagrindinio portalo timpane įkomponuota Šventosios Šeimos skulptūrinė grupė, dešiniajame – Kristaus nuėmimo nuo kryžiaus reljefas. Nišose išdėstytos šešių šventųjų figūros.

 

 

 

 

 

Read more...

More Articles...

  1. Informacija