AD LUCEM

2017 Sekmines 3

2017 Sekmines 20

2017 Sekmines 22

2017 Sekmines 75

2017 Sekmines 14

2017 Sekmines 0

-----------------------------------------------------

Motinos Diena Rietave

2017 Motinos diena 2 2017 Motinos diena 3 2017 Motinos diena 4 2017 Motinos diena 6 2017 Motinos diena 7

 

Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo parapijos namų didžioji salė

Motinos Diena

 • BALTAS ANGELĖLIS
 • TAU, MANO MAMYTE - m. V. Paltanavičiaus,
  • ž. K. Kubilinsko (jaunučių choras)
 • PJESĖ - V. Mikalauskas
  • (Vilius Ruginis - akordeonas)
 • SANTA LUCIA - Italų liaudies daina
  • (Justas Mazrimas - althornas)
 • SAPHIR - m. M. Gilles
  • (akordeonų ansamblis AiViArJu)
 • AKORDEONISTŲ MARŠAS - m. K. Mahr
  • (akordeonų ansamblis AiViArJu)
 • EGLĖ - Ž. Sibelijus
  • (Audra Vizgirdaitė - fortepijonas)
 • PASIVAIKŠČIOJIMAS - J. Siurbis
  • (kanklių ir gitarų ansamblis)
 • PRELIUDAS - J. S. Bachas
  • (Saulė Beinusauskaitė - fortepijonas)
 • MAMA - m. V. Gavrilinas, ž. A. Šulgina,
  • aranž. G. Purlys - („Jūrava“ ir jaunių choras)
 • DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ - m. G. Abariaus,
  • ž. G. Zdebskio, aranž. L. Abarius
  • („Jūrava ir jaunių choras)

 

 

 

KONCERTUOJA:

 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos jaunių choras

 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos jaunučių choras

 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos kanklių ir gitarų ansamblis   (vad. Jolita Budriuvienė ir Aleksej Morozov)

 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos akordeonų ansamblis

 

Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos mokiniai

 

(mokytojai Gintarė Sabaliauskienė, Sigitas Saukalas, Juozas Barsteiga)

 

Rietavo kultūros centro mišrus choras „Jūrava“

 

Koncertą veda Eglė Fabijonavičienė

2017 Motinos diena 13 2017 Motinos diena 14 2017 Motinos diena 15 2017 Motinos diena 16 2017 Motinos diena 17 2017 Motinos diena 18 2017 Motinos diena 20 2017 Motinos diena 21

2017 Motinos diena 25 2017 Motinos diena 26 2017 Motinos diena 30 2017 Motinos diena 33 2017 Motinos diena 35 2017 Motinos diena 41 2017 Motinos diena 40 2017 Motinos diena 42 2017 Motinos diena 43 2017 Motinos diena 47 2017 Motinos diena 48 2017 Motinos diena 49

 

...........................................................................................................................................................................

 Šv. Velykos Rietave

  

  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Kalėdos

2016.12.20 Kaledos 1 2016.12.26 Kaledos 2 2016.12.26 Kaledos 5 2016.12.26 Kaledos 8

 

 ------------------------------------------------------------------------------------15156844 1109268372502831 3425165675479227935 o

ŠVENTOJI CECILIJA

Jau IV a. Romos bažnyčioje buvo švenčiama šv. Cecilijos šventė. Vardas Cecilija reiškia akloji. Šventoji gimė apie 200 m. Romoje; mirė, manoma, 230 m. lapkričio 22 d. Cecilija buvo kilminga graži romietė, kuri vaikystėje apsikrikštijo; dar būdama labai jauna savo širdį ir skaistybę pažadėjo Dievui. Tačiau tėvai ją ištekino už pagonio Valeriano. Pasakojama, kad savo vestuvių dieną, grojant iškilmingai vestuvinei muzikai, ji meldė Dievą, kad išlaikytų jos širdį ir kūną tyrus. Jos maldos buvo išklausytos, o jaunuolis Valerianas savo mylimajai ne tik padėjo ištesėti duotą skaistybės pažadą, bet pats tapo krikščioniu ir kartu su broliu Tiburcijum mirė kankinio mirtimi. Tokia pat lemtis netrukus ištiko ir Ceciliją. Prieš tai ji dar suspėjo atversti į krikščionybę savo tarnus. Cecilija buvo kankinama ir sunkiai sužeista dar išgyveno tris dienas. Prieš mirtį ji išdalijo savo turtą vargšams, atvertė dar daugiau žmonių. Popiežius Urbonas I ją palaidojo katakombose greta vyskupų.

Nuo XV a. pabaigos šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.

RIETAVO ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIA

2016 m. lapkričio mėn. 20 d.

Sakralinės muzikos šventė,

skirta šv. Cecilijai

Koncertą organizuoja:

Rietavo parapija

Rietavo sakralinės muzikos klubas „Ad lucem“

Rietavo savivaldybės kultūros centras

 

11.00 val. – 11.25 val. - Atskiros chorų repeticijos

11.25 val. – 11.35 val. - Bendra chorų repeticija

 

Sumos Šv. Mišių programa

 1. I. Pulkim ant kelių
 2. II. Viešpaties Angelas
 3. III. Apšlakstymas
 4. IV. Gloria – (Barstyčių bažnyčios choras)
 5. I Skaitinys
 6. VI. Psalmė - Ilma Žilienė
 7. II Skaitinys
 8. VIII. Aleliuja - Rita Urniežienė
 9. Evangelija
 10. Pamokslas
 11. XI. Tikiu į Dievą....
 12. XII. Ateik į širdis Jėzau
 13. XIII. Prefacija
 14. XIV. Šventas – (Medingėnų bažnyčios choras)
 15. XV. Tėve mūsų...
 16. XVI. Dievo Avinėlis – (Rietavo bažnyčios choras)
 17. XVII. Tau lenkiuos, o Dieve
 18. Palaiminimas


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         2016.09.25 - Mykolines-20  2016.09.25 - Mykolines-4  2016.09.25 - Mykolines-30

TRADICINĖS MYKOLINĖS RIETAVO ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIOJE

Šią dieną klebonas Antanas Gutkauskas padėkojo parapijoje du metus rezidavusiam kunigui relig. m. mgr. Aivarui Pudžiuveliui, kuris siunčiamas dirbti Šilalės parapijon.
Mykolinių atlaidus vedė ir Sumos šv. Mišias aukojo Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. dr. Darius Trijonis, o jose koncelebravo Rietave gerai pažystamas kun. Česlovas Degutis.
Sumos metu giedojo solistė Ilma Žilienė ir parapijos choras. Grojo Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestras vedamas mokytojo Algimanto Krėpštos, timpanais procesijos metu atlaidų nuotaiką skaidrino Vytautas Kažukauskas.
Po Sumos vyko Šv. Arkangelo Mykolo festivalio koncertas Karolio Voitylos paslaptis, kuriame išgirdome puikų atlikėją bosą Liudą Mikalauską, kuriam pianino garsais pritarė Audronė Juozauskaitė .

Info J.B.

2016.09.25 - Mykolines-1 2016.09.25 - Mykolines-2 2016.09.25 - Mykolines-3 2016.09.25 - Mykolines-5 2016.09.25 - Mykolines-6                                           2016.09.25 - Mykolines-8 2016.09.25 - Mykolines-7 2016.09.25 - Mykolines-12 2016.09.25 - Mykolines-13

    2016.09.25 - Mykolines-15  2016.09.25 - Mykolines-11 2016.09.25 - Mykolines-22 2016.09.25 - Mykolines-23 2016.09.25 - Mykolines-29 

   2016.09.25 - Mykolines-33 2016.09.25 - Mykolines-35 2016.09.25 - Mykolines-42 2016.09.25 - Mykolines-37

2016.09.25 - Mykolines-50 2016.09.25 - Mykolines-38

 

................................................................................................................................................

 Rugsėjo pirmoji Rietave.

2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -0 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -1 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -4

Dalyvaujant gausiam moksleivių, jų tėvelių, bei mokytojų būriui, Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje Mokslo ir žinių diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Antanas Gutkauskas.

 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -2 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -3

Skaitinius skaitė L.Ivinskio gimnazijos mokinių tėvų atstovė Rasa Jatulienė.

 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -6 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -5

Giedojo: Ilma Žilienė, Lidija Ivinskienė, Birutė Gedminaitė.

2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -7 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -8

Sveikinimo žodį tarė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.

2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -10 2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -17  

Šventės eisenos akimirkos...

2016.09.01 Mokslo ir žinių diena Rietave -19

Informacija ir nuotraukos:J.B.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tomas Viluckas - pamąstymai bendruomenei knygos Laikas po dangumi atspindžiais.

Šią gražią  233-ą metų ir eilinio XXI Sekmadienio dieną nutilus psalmės - Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją melodijai, Rietavo bažnyčioje skambėjo Žodis. Prasmingas Žodis kasdien čia skambantis lyg ir nieko neturėtų nustebint...  Bet šiandien jis skambėjo kitaip... Skambėjo kitaip, nes jį mums siuntė ne kunigas, bet tvirtas žemaitis, pasaulietis - Tomas Viluckas, apie kurį daugiau informacijos galite rasti čia:  http://viluckas.lt/about/

2016.08.21-Tomas Viluckas 2 2016.08.21-Tomaz Viluckas 3 2016.08.21-Tomas Viluckas 6

Žolinės

20160813 134438

20160815 1 20160815 2 20160815 3

--------------------------------------------------------------------------

Turiningas sekmadienis Rietave

 1-a

Gražus Porciunkulės atlaidų sekmadienio rytas prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Antanas Gutkauskas.

  2

Prasmingomis mintimis parapijiečius džiugino atlaidus vedęs ir Sumos šv. Mišias aukojęs kunigas Česlovas Degutis.

4

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           Sumos metu giedojo Rietavo bažnyčios choras Ad lucem ir solistė Ilma Žilienė.

3

Gausus rietaviškių burys dalyvavo atlaidų procesijoje.

 5   6    

Maskvos muzikų koncertinė programa - Medžio giesmė Aukščiausiajam prasidėjo Igorio Goldenbergo puikiais J. S. Bacho, M. K. Oginskio vargonų muzikos sąskambiais.

7  8

Maskvos trio Senza frontiere : Ekaterina Kirillova (smuikas), Liudmila Gubkina (violončelė) ir Elena Endeberya (fortepijonas) subtiliai perteikė P. I. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, A. Dvoržako muziką.  

9  10

Igorio Goldenbergo ir Elenos Endeberyos fortepijoninio dueto grojamą M. K. Oginskio Polonezą rietaviškiai klausė atsistoję.  

 11

 

 

 

 

 

 

 

(Inf.- J.Barsteiga)

 

-------------------------------------------------------------

In memoriam Agrifinai Padagienei

A†A Agrifina ir Antanas Padagai buvo aktyvūs bažnyčios choro dalyviai bei pagalbininkai parapijos kasdienybėje. Tad galima sakyti, kad muzika ir tikėjimas buvo veiksniai vienijantys šią šeimą.

... Mūsų prisiminimuose A†A Agrifina liko, kaip su tikėjimo džiaugsmu gyvenimo kely ėjusi, visada linksmai nusiteikusi, gera nuotaika spinduliuojanti Rietavo bažnyčios choristė.

Šiandien po klebono kun. A. Gutkausko aukotų šv. Mišių palydėję į Amžino poilsio vietą, maldoje melskime jai amžinos ramybės ir palaimos Dievo artumoje.

    J. B.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rietavo parapijos sakralinės muzikos choro Ad lucem išvyka į Tverų titulinius Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidus - 2016.07.03

Po pagiedotų Votyvos Šv. Mišių Rietave prasidėjo mūsų kelionė į Tverus.

   Prieš Sumą, Tverų parapijos klebonas kunigas Darius Povilaitis pakvietė visus į Plungės kultūros centro meno kolektyvo - Simfoninio orkestro, kurio vadovė Ieva Varkalytė sakralinės muzikos koncertą. Šio jauno orkestro muzikantai, vedami dirigento Pauliaus Lygnugario, iš visos Lietuvos bažnyčioje susirinkusiems tveriškiams pažėrė daug skambių akordų.

   Po koncerto edukologijos mokslo daktaras kunigas Saulius Stumbra skambiu balsu, bei įtaigiu žodžiu visus sujungė Šv. Mišių maldai. Sumos metu giedojo solistė Ilma Žilienė ir choras Ad lucem.  Procesijos metu grojo Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos pučiamųjų orkestras vedamas vadovų Sigito Saukalo ir Algimanto Krėpštos.

Vargonininkas Juozas Barsteiga

1 

21   22 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Birželio 19 d. Rietave Šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje dainininkės Joanos Gedmintaitės ir Maestro Vytauto Lukočiaus koncertu Giesmė gimtinės sodyboms prasidėjo pirmojo tarptautinio Šv. Mykolo arkangelo festivalio renginiai.

Joana Gedmintaitė:

Čia viskas primena vaikystę, jaunystę...Rietavo Šv. Mykolo bažnyčia man kelia jautriausius vaikystės prisiminimus, nes čia prasidėjo mano pažintis su muzika, giedojimu ir dainavimu. Gali būti, kad būtent Rietavo didingosios bažnyčios aura, paslaptinga akustika dar labiau mane, tuo metu mažą mergytę, pastūmėjo į muzikos pasaulį. Už įspūdingo muzikos kelio atradimą savyje pirmiausiai turiu padėkoti Dievui ir savo tėveliams. Savo tėtukui, kad jis mane visada mokė sąžiningai ir kruopščiai pabaigti pradėtą darbą, bei valingai siekti užsibrėžto tikslo. Dėkui amžiną atilsį Mamytei, kuri mane mokė mylėti Dievą, Tėvynę, žmogų.

DSCN2446  DSCN2448 

DSCN2449  DSCN2452

DSCN2482  DSCN2525

Esu dėkinga savo broliukams ir sesytėms už palaikymą ir tikėjimą manimi. Visiems Mokytojams siunčiu didžiausią padėką, nes jų padedama galėjau siekti savo tikslo. Nuoširdus ačiū visiems mano kraštiečiams! Visus jus myliu ir tikiuosi, kad mūsų muzika sustiprins jūsų širdyse meilę ir tikėjimą.

(Tekstas cituotas iš www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-18-rietave-prasideda-sv-mykolo-arkangelo-festivalis/145720 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 m. birželio 18 d. subtilios klasikinės muzikos aidą Rietavo bažnyčios skliautuose paliko vargonininkė Diana Encienė ir smuikininkė Dalia Suraučiūtė.

J.Barsteiga 2016.06.18 4    J.Barsteiga 2016.06.18 6

 Diana Encienė 1988 m. baigė LMTA vargonų ir fortepijono specialybes (vargonus - prof. L. Digrio klasėje). Po studijų tobulinosi garsių Europos vargonininkų L. Rogg, L. Krämer, Chr. Bossert, Z. Szathmáry, A. Rössler, N. Danby, M. Sander ir kt. meistriškumo kursuose. D. Encienė ne tik reguliariai koncertuoja Lietuvoje, bet ir yra gastroliavusi Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Estijoje bei kitose šalyse. Ji taip pat bendradarbiauja su garsiomis Lietuvos vokalistėmis (Judita Leitaite, Regina Maciūte, Gintare Skėryte, Skaidra Jančaite ir kt.) ir keliais Vokietijos chorais. Vargonininkės repertuare - įvairių epochų muzika. Ji taip pat yra dariusi įrašų Lietuvos radijui. Šiuo metu D. Encienė dirba LMTA.     

 Dalia Suraučiūtė studijavo smuiką Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar LMTA, prof. R. Katiliaus klasėje). Baigė asistentūrą - stažuotę Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje. Maskvoje griežė tarptautiniame kameriniame orkestre Ensemble XXI Moscow. Nuo 1991 m. dirba Lietuvos kameriniame orkestre. D. Suraučiūtė yra aktyvi kamerinės muzikos atlikėja, groja styginių kvartete ARCO, yra parengusi ne vieną programą kartu su ansambliais Gaida, Musica Humana ir Intermezzo.

(Informacija paimta iš http://www.vargonininkai.lt)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TĖVO DIENA RIETAVO BAŽNYČIOJE

2016.06.05- 1 jaunieji giedoriai    2016.06.05- choras 2 2016.06.05 -Tevo diena  2016.06.05- choras 3  2016.06.05- Ilgiausiu Metu 2016.06.05-choristo Kestucio jubiliejus

Šv. Mišios už Tėvus Rietavo bažnyčioje   

2016 m. birželio 4 d. vakarinėse Šv. Mišios už Tėvus Rietavo bažnyčioje kartu su renesansinės sakralinės polifonijos ansambliu „deCORata“ iš Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios.

 

 

2016.06.04-deCORata-2    2016.06.04-deCORata-6  2016.06.04-deCORata-9       2016.06.04-deCORata-14  2016.06.04-deCORata-21  2016.06.04-deCORata-26  2016.06.04-deCORata-30

VOKALO STUDIJA ,,ŠILOJA

 Birželio 3 d. 18 val. šv. Mišiose Rietavo bažnyčioje giedojo, bei prieš jas koncertavo mokytojos metodininkės Jolitos Oržekauskaitės vadovaujami Raseinių meno mokyklos Šiluvos filialo FŠPU fortepijono ir solinio dainavimo specialybių mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo programos dalyviai - VOKALO STUDIJA ŠILOJA.

2016 Sioja Rietave 64 
Tai nuo 2010 metų rudens savo veiklą pradėjęs kolektyvas, kuris dalyvauja Šiluvos bendruomenės bei gimnazijos, Raseinių rajono, meno mokyklos renginiuose, bei gieda sekmadieniais 10 val. šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje Šiluvoje.
ŠILOJA sėkmingai dalyvauja ir savo skambiais balsais džiugina Šiluvos parapijos liturginėse šventėse, Raseinių dekanato, Kauno bei Vilniaus arkivyskupijos renginiuose, taip pat festivaliuose, Šilinių, Aušros vartų Gailestingumo Motinos, Žemaičių Kalvarijos, Žolinės atlaiduose ir kt..

 

ISTORIJA

 MYKOLINES

   Rietavas turtingas savo  istorija ir garbinga praeitimi. Manoma,  kad pirmoji katalikų bažnyčia pastatyta  jau iki 1529m.. Rietavo bažnyčioje yra dirbę ir chorui vadovavę vargonininkai: Juozapas Bakevičius, Adolfas Butkevičius,  Juozas Kalvaitis (1873-1880), Steponas Butkevičius,  Juozas Naujalis (1891-1892), Antanas Januševičius, Stanislovas Jakas, Antanas Pocius, Bronislovas Gerasimavičius-Rašimas (1912-1941), Liudas Gedgaudas (1941-1951), Antanas Ambrazaitis (1951-1984), Alfonsas Meškauskas (1984-1992), Juozas Barsteiga (nuo 1992 m.).
   2000 m. pabaigoje Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios choro aktyvas, siekiant išlaikyti senas ir gilias sakralinio giedojimo tradicijas ir norint apjungti choro narius, įkūrė sakralinės muzikos klubą AD LUCEM,  kuris 2001.01.24  buvo įregistruotas Rietavo savivaldybėje.
   Pagal  Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo ir Vokietijos Lendringseno Šv. Juozapo parapijų Draugystės sąjungos sutartį - 1996 m.  ir  2000 m. suaugusiųjų choras, o 2003 m. klubo jaunimo grupė, 2010 m. klubo delegacija svečiavosi Mendeno, Saerbecko miestuose. Giedota Mendeno, Searbecko,  Berkenhofskampo, Lendringseno, Huingseno bažnyčiose. Ad lucem  giesmės skambėjo daugelyje Žemaitijos bažnyčių, Sidabrinių balsų, Šilų aidų, Rudens melodijos konkursuose ir festvaliuose, bei Rietave vykstančiuose renginiuose.
   Norinčius giedoti ir turinčius muzikines Dievo dovanas kviečiame papildyti klubo AD LUCEM gretas. Mielai priimsime į chorą, jei lankysite repeticijas, kurios vyksta Rietavo parapijos namuose (Laukuvos g. 2) antradieniais 19.00 val. Choras gieda kiekvieną sekmadienį 12.00 val. Sumos Šv. Mišių metu. Vaikai ir jaunimas kviečiami giedoti  10.00 val. Šv. Mišių metu.
   Rietavo sakralinės muzikos klubas AD LUCEM yra visuomeninė organizacija. Klubo biudžetą sudaro pačių choristų mokamas nario mokestis, skiriama 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama, parapijos bei rėmėjų finansinė pagalba.

  
Rietavo sakralinės muzikos klubas AD LUCEM
kodas 171669418
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 8 682 66 092