AD LUCEM

SEKMINĖS

Šį sekmadienį, Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo švenčiamos Sekminės. Sumos Šv. Mišias aukojo kun. klebonas Antanas Gutkauskas, giedojo parapijos choras “Ad Lucem ”, bei Indrė Gaskaitė, kuri kartu pristatė ir naujausią savo kompaktinį diską “Ištiesk ranką pasakai”. Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė Seimo narys Jonas Varkalys.

 2018.05.20 Sekmines 1

 2018.05.20 Sekmines 5  2018.05.20 Sekmines 3

2018.05.20 Sekmines 6

2018.05.20 Sekmines 7   2018.05.20 Sekmines 8

                Juodojo kaspino diena Rietave

Baltijos kelio diena Rietave 1

  Baltijos kelio diena Rietave 2

Baltijos kelio diena Rietave 5

       Baltijos kelio diena Rietave 4   

Baltijos kelio diena Rietave 7  

Baltijos kelio diena Rietave 9

Baltijos kelio diena Rietave 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekminės Rietave