AD LUCEM

 

 

Kasmet Kalėdų laikotarpyje Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia rengia tradicinį Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalį. Šiais metais jau nuo 2007 metų vykstančiame festivalyje dalyvavo 8chorai iš Klaipėdos, Rietavo, Plungės, Barstyčių ir Kalvarijos, kuriame parodė individualią programą ir kartu pagiedojo Šv. Mišiose. Renginys vyko gruodžio 28 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

25 - Kopija

Šiame festivalyje pasirodė ir gausus Rietavo bažnyčios „AD LUCEM“ choro būrys. Džiugu, kad jo skambesį paįvairino akompaniatorė Gintarė Sabaliauskienė ir jaunoji solistė Kamilė Mazrimaitė. Už pagalbą ir paramą šiai išvykai esame dėkingi Rietavo parapijos klebonui Antanui Gutkauskui ir Rietavo savivaldybės administracijai.

 

SEKMINĖS

Šį sekmadienį, Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje buvo švenčiamos Sekminės. Sumos Šv. Mišias aukojo kun. klebonas Antanas Gutkauskas, giedojo parapijos choras “Ad Lucem ”, bei Indrė Gaskaitė, kuri kartu pristatė ir naujausią savo kompaktinį diską “Ištiesk ranką pasakai”. Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė Seimo narys Jonas Varkalys.

 2018.05.20 Sekmines 1

 2018.05.20 Sekmines 5  2018.05.20 Sekmines 3

2018.05.20 Sekmines 6

2018.05.20 Sekmines 7   2018.05.20 Sekmines 8

                Juodojo kaspino diena Rietave

Baltijos kelio diena Rietave 1

  Baltijos kelio diena Rietave 2

Baltijos kelio diena Rietave 5

       Baltijos kelio diena Rietave 4   

Baltijos kelio diena Rietave 7  

Baltijos kelio diena Rietave 9

Baltijos kelio diena Rietave 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekminės Rietave