Naujienos

ATJAUNĖJUSIUOSE SENELIŲ NAMUOSE SKAMBĖJO SVEIKINIMAI IR MUZIKA

Šių metų lapkričio 16 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Dievo Gailestingumo Motinos iškilmes, Rietavo bažnyčioje Telšių vyskupas Ordinaras Jonas Boruta SJ, kartu su Klaipėdos dekanu kanauninku Viliumi Vikroravičiu, Žemaičių Kalvarijos dekanu kun. Juliumi Meškausku, vicedekanu kanauninku Jonu Aču, Rietavo klebonu kun. Antanu Gutkausku, Šilalės vicedekanu kun. Virgilijumi Pociu, Kvėdarnos klebonu Juozu Rudžiu, Kalnalio klebonu Mindaugu Nausėda aukojo padėkos šventąsias mišias. Tą dieną po renovacijos darbų buvo pašventinti ir iškilmingai atidaryti Rietavo parapijos senelių globos namai.

Seneliu namu atidarymas 1 Seneliu namu atidarymas 2

Globos namuose gyvena keturiasdešimt gyventojų iš Rietavo, Plungės, Šilalės, Klaipėdos, Kėdainių, Kretingos, Telšių savivaldybių. Šventėje dalyvavo Žemaičių Kalvarijos, Klaipėdos, Plungės, Kvėdarnos parapijų globos namų vadovai, Rietavo Oginskių muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas, Rietavo, Šilalės socialinių skyrių atstovai, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, vicemeras Jonas Eugenijus  Bačinskas, administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas, pavaduotojas   Antanas Aužbikavičius, Seimo narys Jurgis Razma, „Šeimos daktaras“ vadovė gyd. Stanislava Vaišvilienė, Rietavo PSPC atstovai.

Po šv. Mišių grojant Oginskio meno mokyklos orkestrui visi svečiai susirinko į Rietavo parapijos senelių globos namus. Pašventinus renovuotą pastatą, po trumpos ekskursijos po atnaujintas patalpas, visi sugužėjo į salę.

Sveikinimo žodį tarė JE vyskupas Jonas Boruta SJ, parapijų senelių globos namų vadovai, savivaldybės meras, Seimo narys, muziejaus direktorius, Žemaitijos kolegijos direktorius, socialinių skyrių ir medicinos įstaigų atstovai.
Senelių namų gyventojai ir darbuotojai padėkojo visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Dėkojame visiems už jūsų gerumą ir pagalbą.
Tegu Dievas atlygina už viską šimteriopai.

 

Seneliu namu atidarymas 3 Seneliu namu atidarymas 4

Seneliu namu atidarymas 6 Seneliu namu atidarymas 7

Seneliu namu atidarymas 8  Seneliu namu atidarymas 10

Seneliu namu atidarymas 11 Seneliu namu atidarymas 12