Naujienos

IŠVYKA Į ŠILUVOS ATLAIDUS

2016 m. rugsėjo 9 d. Rietavo parapijos senelių globos namų gyventojai, darbuotojai, klebonas Antanas Gutkauskas, „Caritas“ savanoriai ir Marijos legionas vyko į Šiluvos atlaidus.

12.00 val. dalyvavo Šv. Mišiose, jų metu buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams ir visiems, besirūpinantiems jų sveikata. Šv. Mišios vyko aikštėje prie bazilikos.

Atlaidai 1 Atlaidai 2 Atlaidai 3

 

Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai.

 

Po Šv. Mišių aplankėme ir meldėmės Šv. Mergelės apsireiškimo koplyčioje.

 

Iš Šiluvos atlaidų grįžome kupini geros nuotaikos ir džiaugsmo, pripildyti dvasinės stiprybės ir Mergelės Marijos malonės.

 

Už išvyką nuoširdžiai dėkojame Rietavo parapijos klebonui Antanui Gutkauskui.

Atlaidai 4  Atlaidai 5 Atlaidai 7

Atlaidai 8 Atlaidai 9 Atlaidai 1

Atlaidai 6