Naujienos

Staigmena chorui "Ad lucem"

„Kaip mūsų klebonas Antanas
Sumano daugybę veiklų...
Supranta tai visas Rietavas
Kai klausos gaudimo varpų...“
... Tokios mintys kilo nuvilnijus Antaninių šventei, kurioje pasimeldus Šv .Mišių metu, parapijiečių gėlėmis ir gražiais linkėjimais buvo pasveikintas Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas. Ypatinga staigmena tapo klebono sumanytas novatoriškas pabendravimo su choru, kaip vėliau pasirodė, nepaprastai veiksmingas idėjos variantas. Tad gausiau susirinkę ir darniai pagiedoję šeštadienio Šv. Mišiose, o klebonijoje giesme „Ad multos annos“ palinkėję Dievo palaimos jam ir jo geriems darbams, buvome pakviesti pakeliauti ir tuo pačiu pasidžiaugti gražiu vasarišku laiku. Ir didžiai visų nuostabai, mūsų klebono kartu su Tverų klebonu kunigu Aivaru Pudžiuveliu vežami, ilgokam kelionės laikui praėjus atsidūrėme Šventosios miestelyje. SvAD LUCEMetingai priimti jaukios kavinės „Po liepa“ šeimininkų, sudainavę jiems Rietavo himną, bei pasiklausę puikaus atlikėjo Zenono Žakelio, vaikščiodami vakarinėmis Šventosios gatvėmis galėjome pasidžiaugti gaivia pajūrio vėsa. Aplankę pajūrio smėlio kopose esančias „Žvejo dukras“ , pabraidžioje vėsioje Baltijoje, kupini gerų emocijų bei kitų kelionių vilties, grįžom į lietingą Rietavą.
    105972209 3650518504975244 3782501754936137550 o

Tad už šią subtiliai suorganizuotą parapijos bendruomeniškumą skatinančią išvyką norim tarti nuoširdų AČIŪ mūsų klebonui kunigui Antanui Gutkauskui!