Naujienos

Sakramentai

Sakramentai yra Kristaus palikti šventi ženklai, per kuriuos gerasis Dievas mums teikia savo malones. Kristus įsteigė (paliko) septynis  sakramentus: