Naujienos

       ADVENTAS
        Adventas - laukimo, rimties, vilties, maldos ir susikaupimo metas prieš Šv. Kalėdas.
       Adventu prasideda naujieji liturginiai (bažnytiniai) metai, per kuriuos bažnyčia peržvelgia visus Kristaus gyvenimo, veiklos ir atpirkimo slėpinius. Nuostabus ir sklidinas giliausios prasmės laikas, kuriame įprasminame savo kasdienybę Kristaus gimimo laukimu.
        Šiuo laikotarpiu esame kviečiami labiau atsigręžti į esmines vertybes, pažvelgti į savo vidinį pasaulį, atrasti tikėjimo ir būties prasmę, aktyviau gyventi ir puoselėti dvasinį gyvenimą, atsigręžti į šalia esantį.
      Adventas mums duotas tam, kad galėtume dar daug ką nuveikti tobulinant save, augant dvasia, siejant aplink save tikrumą, gėrį, meilę ir grožį, paremtais tikėjimu ir viltimi.